Slovensky / English
Dvojstĺpové elektromechanické zdviháky TOPAZ 2,5 t, TOPAZ 3,0 t, TOPAZ 3,5 t sú zariadenia určené na zdvíhanie a spúšťanie osobných a dodávkových automobilov, pri ich údržbe a opravách, do max. nosnoosti 2,5t (TOPAZ 2,5 t), 3t (TOPAZ 3,0 t) a 3,5t (TOPAZ 3,5 t). Zdvíhanie sa vykonáva pomocou otočných a vysúvateľných ramien /krátke, dlhé/, ktoré oprú o tuhé časti karosérie vozidla. Dvojstĺpové zdviháky sú vhodné pre malé servisné prevádzky, ako aj pre veľké opravárenské dielne. Vyznačujú sa veľkou univerzálnosťou použitia. Umožňujú veľmi dobrý prístup ku všetkým spodným častiam vozidla, pričom obsluha sa pohybuje v jednej rovine medzi pracovným stolom a opravovaným vozidlom.
Zdviháky pre osobné vozidlá Zdviháky pre nákladné vozidlá